JOIN
OUR
OBJECTIVES

09/03/2012
კომპანია "ჯუჩა"-მ შეიმუშავა დოკუმენტ ბრუნვის პროგრამული უზრუნველყოფა, ვებ ტექნოლოგიის გამოყენებით. მასში ჩადებულია სხვადასხვა ტიპის კომპანიისთვის საჭირო დოკუმენტ ბრუნვის აწყობილი პროცესები და ასევე შესაძლებელია მარტივად ჩაემატოს სხვადასხვა ტიპის პროცესების სქემაც. პროგრამა გამოირჩევა მრავალმომხმარებლიან შეუზღუდავი შესაძლებლობით, უფლებების და წვდომების გადანაწილების, უსაფრთხოების მოქნილი სისტემით, მრავალენოვანი, მულტი-ფუნქციური საშუალებით და სხვა მრავალი დეტალით. დოკუმენტ ბრუნვის უპირატესობა მდგომარეობს მის მრავალფუნქციონურ შესაძლებლობაში, რომელიც გამოიხატება: ნებისმიერი სახის ინფორმაციის შესაყვანად თქვენთვის სასურველი გამოსახულების ფორმების შედგენა; მომხმარებლებისთვის ან მათ ჯგუფებისთვის ინფორმაციაზე წვდომის უფლებების განსაზღვრა; (ცვლილება, წაშლა, ავტორიზაცია და სხვა) მომხმარებელთა უფლებების მიხედვით კონკრეტული ინფორმაციის პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა; კონკრეტული ინფორმაციის გამგზავნი და მიმღებების განსაზღვრა; თვითოეულ ნაბიჯზე კომენტარების და დამატებითი ინფორმაციის მიბმის შესაძლებლობა; დოკუმენტის მოძრაობის მონიტორინგი; მონაცემების შენახვის/დაარქივების ან/და ექსპორტის შესაძლებლობა (SQL,PDF,Excel,HTML); ბლანკების და შაბლონების ჩადების შესაძლებლობა; დოკუმენტის ამოცანად გარდაქმნის შესაძლებლობა და შესრულების პირობების განსაზღვრა; დავალებების ელ.ფოსტაზე ან სმს-ებზე მიბმის შესაძლებლობა; დოკუმენტების მოძრაობის შედეგების ჯამური და რაოდენობრივი რეპორტები; ახალი რეპორტების ჩადების შესაძლებლობა; ველების ფორმატის განსაზღვრა; დადასტურებები
[დაწვრილებით >>]

12/07/2010
”ანტივიური” წარმოადგენს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც გამოიყენება სახიფათო პროგრამებისგან ”ვირუსებისგან” დასაცავად. რა არის სახიფათო პროგრამა "ვირუსი" და როგორი სახის შეიძლება იყოს. ვირუსი წარმოადგენს პროგრამას რომელსაც შეუძლია თავის–თავის თვით გავრცელება ინფორმაციულ სისტემებში. თუ მასში არ დევს რაიმე ხიფათის მომტანი პროგრამული კოდი, ის გარდა რესურსების დაკავებისა, სვა მხრივ არანაირ რისკ არ წარმოადგენს. დროთან განმავლობაში "ვირუსულმა" პროგრამებმა ძირითადი გამოყენება პოვა სახიფათო პროგრამების გავრცელებაში, რომელიც ინფორმაციულ სისტემებში სხვადასხვა არხებით ვრცელდება. ხშირ შემთხვევაში უკონტროლო ხდება მათი გავრცელების არეალი და საკმაოდ დიდ რისკამდეც შეიძლება მიაღწიოს. "ვირუსული" პროგრამის კოდით შესაძლოა გავრცელდეს სხვადასხვა ხასიათის მქონე პროგრამული კოდებად: აგენტი ინფორმაციის მომძიებელი, ინფორმაციის გადამტანი, ინფორმაციული სისტემის დამაზიანებელი, სისტემების მოშორებითი წვდომით სამართავი, არასანქცირებული წვდომისთვის და სხვა. შესაბამისად კომპიუტერული "ვირუსი" ასოცირდება სახიფათო პროგრამასთან და შესაძლოა ვირუსი უწოდოთ ისეთ პროგრამასაც, რომელიც არ ეწევა თვით გავრცელებას და შესაძლოა სახიფათო იყოს ინფორმაციული სისტემებისთვის. მაგალითად "მოშორებითი წვდომის" სამართავმა პროგრამებმა შესაძლოა დიდი რისკი შეგვიქმნან თუ ის არ გვაქვს სწორად ჩაყენებული კომპიუტერში. თუ ოპერაციულ სისტემას სწორად არ დავაკონფიგურებთ შესაძლოა ინტერნეტიდან ნებისმიერმა "ჰაკერმა" უპრობლემოდ შემოაღწიოს ჩვენ კომპიუტერში, სწორედ ასეთი გზით შესაძლოა გავრცელდეს ვირუსი ინფორმაციულ სისტემებში და ისე მოხვდეს ჩვენ კომპუტერს
[დაწვრილებით >>]

12/07/2010
ცოტა რამ ”უსაფრთხოება” პუნქტის შესახებ ხშირია, როდესაც ვფიქრობთ ”ჩემ კომპიუტერში არაფერი მნიშვნელოვანი არ წერია და თუ არ დავიცავ არც არაფერი დაშავდება”, თუმცა ფაქტია როდესაც კომპიუტერის შენელებული მუშაობით უკმაყოფილო მომხმარებლები ან როდესაც კომპიუტერის დაზიანებისას/პროგრამების არევის შემდეგ დგება საკითხი ”ნეტავ ესა თუ ის ფაილი ხომ არ დამეკარგება”. ასევე შესაძლოა კომპიუტერში მართლაც არც არაფერ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ვინახავდეთ ან სხვისი კომპუტერით ვსარგებლობდეთ, თუმცა ვახდენეთ ინტერნეტით სარგებლობას, პლასტიკური ბარათით სარგებლობას, ტელესაკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებას, საბანკო ანგარიშების გადამოწმებას და სხვა ოპერაციებს, რაც თავის მხრივ რისკს ქმნის თქვენს ხელთ არსებული საიდუმლო ინფორმაციის გასხვისების. რაც შესაძლოა საკმაოდ დიდი ზიანი მოგაყენოთ. კარგია როდესაც ამ რისკების თავიდან ასაცილებლად კომპიუტერთან ურთიერთობის დასაწყისიდან იზრუნებთ. პერსონალური კომპიუტერის გამოყნების დანიშნულება მრავალფეროვანია, შესაბამისად იმისდამიხედვით თუ რაიმე საქმიანობაში ან თუნდაც გასართობად ახდენთ კომპიუტერის შეძენას და მის გამოყენებას. შესაბამისად მასში ათავსებთ ისეთი ტიპის ინფორმაციას რაც თქვენი კომპიუტერის არსებობის მიზანს წარმოადგენს. შესაბამისად თუ აღნიშნული ინფორმაცია დაგეკარგებათ ან დაგიზიანდებათ თქვენი კომპიუტერის არსებობის ძირითადი მიზანი ზიანდება, რაც მინიმუმ ზედმეტ წვალებას გამოიწვევს თუ არა რაიმე სახის ფინანსური ზარალი ან უფრო მაშტაბური ზარალი (რასაც არავის უსურვებ). ამისათვის არსებობს მრავალი მიდგომა, სტანდარტები, დაცვითი პროგრამული თუ ტექნიკური საშუალებები, რომლები
[დაწვრილებით >>]

საწყისიუკან( 1 ) 2  3  4  5  6 შემდეგ  © 2009-2010 ყველა უფლება დაცულია; შპს "ჯუჩა";